Covid-19

2 innlegg

Nye retningslinjer i idretten

Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene. Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. For oss i Tveit IL vil det si at fotballen kan fortsette som normalt, men med strenge smittetiltak og med stor fokus på avstand. Håndball i Tveithallen og aktiviteter i trimstudioet på Solsletta vil ikke ha noen form for aktivitet frem til tidligst 19. januar. Norges idrettsforbund: Nye retningslinjer, 3. jan

Nye retningslinjer

I tråd med de nye nasjonale retningslinjene kommer det nye tiltak fra oss i Tveit IL. All aktivitet på klubbhuset avlyses ut november.Dette gjelder både treninger i trimstudioet og planlagte samlinger for lag og medlemmer. Treninger for håndball- og fotballgruppa gjenomføres som før. Fotballkamper arrangeres som planlagt. Alle håndballkamper er avlyst frem til og med 9.nov. Ny vurdering vil komme innen kort tid. Håper at alle våre flotte medlemmer vil være med på å bidra til den nasjonale dugnaden for å minimere smitte i nærområdet vårt. Huske på å holde avstand, ha god håndhygiene og begrens sosial kontakt. Vi gjør oppmerksom på at det på kort varsel kan komme endringer i tiltakene. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på www.fhi.no