Hovedstyre

Ta kontakt med oss i hovedstyre for alle spørsmål rundt den daglige driften i idrettslaget.
Vi er her for å hjelpe og tilrettelegge for at barn og unge i bygda vår skal ha et eller flere fritidstilbud å gå til.

Styreformann
Frode Selstø
frode.selsto@hotmail.com

Daglig leder
Odd Byberg
odd@oddbyberg.no 

Kasserer
Kjell Tvedt
kjelltvedt@hotmail.com

Styremedlem
Rolf Sannes
rsannes@online.no

Styremedlem
Bendik Bigset
bendikbigset@gmail.com

Styremedlem
Per Sigurd Løyning
per.s.loyning@kristiansand.kommune.no

Styremedlem
Lisbeth J Haugen
lisbeth@familienhaugen.com

Styremedlem
Sara Ann Simonsen
sasii76@hotmail.com

Styremedlem
Joakim Krossen
joachim_krossen@hotmail.com

Styremedlem
Torbjørn Hangeland
tor_bjorn_h@hotmail.com